top of page

Arbeidsongevallen

Hospitalisatie

Groepsverzekering

Brand

Alle Risico Elektronica (ARE)

Machinebreuk

Bedrijfsschade

Burgerlijke aansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid

Objectieve aansprakelijkheid

10-jarige aansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

Rechtsbijstand

Omnium

Bijstand na pech

VER

VRD

BA

Uw personeel

Arbeidsongevallen

 

Indien u personeel tewerk stelt, is een arbeidsongevallenverzekering verplicht. Alvorens het personeelslid begint aan zijn/haar carrière in uw onderneming dient u een contract arbeidsongevallen (AO) voor te kunnen leggen. 

 

De AO verzekering beschermt al uw werknemers tegen ongevallen tijdens of op weg naar of van het werk.

Wat is verzekerd?

 • Arbeidsongeschiktheid van de werknemer: maandelijkse vergoeding voor de werknemer omwille van de ongeschiktheid

 • Medische onkosten

 • Verplaatsingsonkosten

 • Prothesekosten

 • Kosten ten gevolge van overlijden (kosten voor de uitvaart, rente aan de nabestaande)

Bijkomend kan u:

 • Het loonexcedent verzekeren voor werknemers wiens loon hoger ligt dan het wettelijk plafond: de uitkering bij loonverlies wordt gedekt tot het wettelijk plafond. Als u het gedeelte boven het wettelijk plafond ook verzekert, dan lijdt uw werknemer geen loonverlies

 • Privéongevallen van werknemers verzekeren

Welke info hebben we nodig?

 • Aantal personeelsleden

 • Verschillende categorieën en onderscheidt binnen de categorieën (arbeiders, bediende, tijdelijke werkkrachten …)

 • Activiteit van de onderneming

 • Loonlast per categorie

 • Statistiek indien mogelijk

Hospitalisatie

U wenst uw werknemers een extralegaal voordeel geven. Dit kan op verschillende manieren. Één daarvan is een hospitalistieverzekering.

Vanaf minstens vijf werknemers kunnen alle personeelsleden (inclusief hun gezin) zich aansluiten in een groepscontract hospitalisatie. De waarborgen van het contract, de vrijstellingen en wie opgenomen wordt (na een bepaalde inloopperiode) kiest u als zaakvoeder zelf. 

De contracten kunnen volledig op maat worden opgesteld en vereisen bovendien GEEN medische acceptatie. Vraag ons naar onze oplossingen. 

Groepsverzekering

Uw onderneming spaart (vaak) maandelijks een bepaald bedrag voor haar werknemers, in een alom gekende groepsverzekering.

Uw onderneming geniet een fiscaal voordeel, de werknemer een bijkomend nettoloon.

U kan hier ook een waarborg ongeschiktheid en overlijden toevoegen. De werknemers kunnen, als ze dit willen, ook bijkomend in dit contract sparen.

Kies voor BEXzeker en reken op onze uitgebreide expertise! 

bexzchild.png
Contacteer ons voor een afspraak.

We komen graag langs om een plan op maat voor u op te stellen.

bottom of page