top of page

Arbeidsongevallen

Hospitalisatie

Groepsverzekering

Brand

Alle Risico Elektronica (ARE)

Machinebreuk

Bedrijfsschade

Burgerlijke aansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid

Objectieve aansprakelijkheid

10-jarige aansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

Rechtsbijstand

Omnium

Bijstand na pech

VER

VRD

BA

Uw aansprakelijkheid

Burgerlijke Aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt zowel de lichamelijke als materiële schade t.o.v. van derden tijdens en na de uitvoering van uw werken. 

BA uitbating

Uw aansprakelijkheid voor lichamelijke en materiële schade tijdens de uitvoering van uw werken (vb. bij plaatsing van een nieuwe keuken boort de installateur in een leiding, met schade tot gevolg).

BA na levering

Uw aansprakelijkheid voor lichamelijke en materiële schade na de oplevering van uw werken (vb. u plaatste een nieuw venster, maar na een hevige storm sijpelt er na enkele maanden water binnen).

Toevertrouwd goed

Vergoedt de schade aan een goed dat u werd toevertrouwd door uw klant( vb. u plaatst een folie op een winkelraam en beschadigt daarmee de ruit, of tijdens de reparatie van een wagen valt een sleutel op de motorkap met schade als gevolg).

Opgelet: schade door eigen werk is hier niet verzekerd! 

Welke info hebben we nodig?

 • Een correcte en uitgebreide omschrijving van uw activiteit

 • Het aantal werknemers

 • De omzet

Beroepsaansprakelijkheid

 

Als u vrij of intellectueel beroep uitoefent, dan kan u de schade die voortvloeit uit fout of nalatigheid van de geleverde dienst verzekeren via een beroepsaansprakelijkheid.

Wat is verzekerd?

De verzekering  dekt de contractuele en de niet-contractuele aansprakelijkheid ten gevolge van schade door “beroepsfouten”. De polis is voornamelijk bedoeld voor die risico’s waarbij de intellectuele prestatie, het ontwerp, de diagnose … de prestatie is die geleverd wordt.

Het begrip “beroepsfout” wordt meestal zeer ruim gedefinieerd:

 • Nalatigheden

 • Niet- en verkeerd handelen

 • Verzuimen

 • Vergissingen

 • ...

 

Dokters, tandartsen, architecten, advocaten, reisorganisatoren, accountants, informatici, bodemsaneringsdeskundigen, notarissen …. (intellectuele beroepen) hebben vooral baat bij het afsluiten van deze verzekering. Soms wordt deze verzekering zelfs wettelijk verplicht voor deze “beroepen”.

Objectieve aansprakelijkheid

Als u uitbater bent van een zaak die publiek toegankelijk is, dan is deze verzekering verplicht. Dankzij deze verzekering bent u beschermd wanneer er schadevergoeding wordt gevraagd door slachtoffers van een brand of ontploffing.

Wat bedoelen we met publiek toegankelijke plaatsen?

 • Restaurants & café’s

 • Discotheken

 • Musea, cultureel centra …

 • Ziekenhuizen, rusthuizen

 • Bibliotheken

 • Casino’s

 • Pretparken

 • Sportzalen

 

De verzekering wordt “objectief” genoemd omdat de uitbater niet noodzakelijk aansprakelijk moet zijn om de schadelijders te moeten vergoeden. Net zoals een arbeidsongevallenverzekering is ook de verzekering BA Objectieve bij wet verplicht. Sluit u deze verzekering niet af, dan loopt u het risico een boete te krijgen of uw handelszaak te moeten sluiten.

 

10-jarige aansprakelijkheid 

Als aannemer of architect bent u 10 jaar lang burgerlijk aansprakelijk voor uw bouwwerk. Loopt er binnen die periode iets verkeerd aangaande de stabiliteit of integriteit van het gebouw. Een verzekering tienjarige aansprakelijkheid beschermt u tegen dat risico.

 

De verzekering is bedoeld voor aannemers, onderaannemers en architecten maar ook voor andere dienstverleners in de bouwsector (zoals studiebureaus). Projectontwikkelaars worden uitgesloten.

Iedere bouwactor dient een attest per bouwwerf af te leveren waarvoor de controleplicht wettelijk bij de architect werd gelegd in uitbreiding van zijn verantwoordelijkheid.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als ondernemer weet u dat uw keuzes (of die van uw werknemers) risico’s inhouden. Daarom kiest u als ondernemer vaak voor een geschikte vennootschapsvorm omdat u weet dat uw aansprakelijkheid hierdoor beperkt wordt. Maar biedt de “bescherming” van een vennootschap u wel een volledige sluitende zekerheid? Helaas is dit niet altijd zo...

Misschien bent u actief in verschillende ondernemingen of  zit u in het bestuur van een plaatselijke vereniging. U kan niet overal tegelijk zijn en heeft niet op alles invloed of controle. In iedere van die vennootschappen en verenigingen kan u aansprakelijk gesteld worden voor fouten, nalatigheid, een vergissing, … met de mogelijkheid dat uw privévermogen wordt aangesproken om (een deel) van de claims te vergoeden. Vaak zit er ook nog een juridisch “staartje” aan vast. 

Voorbeelden:

 • U organiseert een festival met uw voetbalvereniging. Fuifgangers kunnen op voorhand kaarten kopen voor verschillende optredens. Door een nalatigheid worden niet de juiste vergunningen aangevraagd. De optredens worden geannuleerd en de VZW is niet in staat om artiesten en toeschouwers te vergoeden. De vrijwillige bestuurders van de VZW dreigen zo een deel van de kosten privé te moeten dragen

 • Het hoofd van uw aankoopafdeling kan een “koopje doen” via een nieuwe leverancier. Hij probeerde u op vakantie te bereiken, maar er was geen bereik, en hij moest dadelijk beslissen of het “koopje” zou aan de neus van de vennootschap voorbij gaan. De normale controleprocedures worden genegeerd en uw bedrijf lijdt financiële en imagoschade. Uw onderneming deed pas een zware investering en voldoende fondsen zijn niet voorhanden

 • Uw bedrijf neemt een interne boekhouder in dienst, maar deze vergeet tijdig de jaarrekening neer te leggen

Het is duidelijk dat uw vennootschap u niet voor alles kan beschermen. 100% veilig bestaat niet en dat hoeft ook niet. Maar een degelijke bescherming van uw privévermogen is toch elementair. 

 

Afhankelijk van uw activiteit kan een vennootschap dit onvoldoende bieden. Claims kunnen immers uit allerlei hoeken komen (overheid, RSZ, personeel, aandeelhouders, leveranciers, concurrenten, klanten …).

bexzchild.png
Contacteer ons voor een afspraak.

We komen graag langs om een plan op maat voor u op te stellen.

bottom of page