top of page

Arbeidsongevallen

Hospitalisatie

Groepsverzekering

Brand

Alle Risico Elektronica (ARE)

Machinebreuk

Bedrijfsschade

Burgerlijke aansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid

Objectieve aansprakelijkheid

10-jarige aansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

Rechtsbijstand

Omnium

Bijstand na pech

VER

VRD

BA

Uw bedrijf/vastgoed x materieel

Brand

Als eigenaar en/of huurder van een kantoor, bedrijfsgebouw of opslagruimte, sluit u best een brandverzekering af. Als eigenaar om uw patrimonium te beschermen, als huurder om uw aansprakelijkheid in te dekken. 

Naast de gebouwen heeft u uiteraard ook heel wat inhoud waarin u investeert: materieel, koopwaar, machines, voorraden en afgewerkte producten.

 

De expertise van uw makelaar om het risico in te schatten is hier van groot belang!

We laten uw gebouwen naar waarde schatten door een erkend expert - volledig kosteloos. Zo is er nooit een discussie over de waarde van uw gebouwen bij eventuele schade. De expert geeft u ook heel wat nuttige info m.b.t. preventie en controle.

Verzeker uw inhoud op een correcte manier. De opsplitsing tussen de verschillende soorten inhoud is van groot belang. Bovendien heeft iedere activiteit zijn eigenheid en dus andere noden:

 • Uw koopwaar, eventueel bij een derde, voorraad of afgewerkte producten

 • Privé-inhoud

Ook voor diefstal kan u zich laten verzekeren.

Tip! Specifiek materieel zoals elektronisch materieel en nieuwe machines, kan u best verzekeren via een ARE of Machinebreuk.

ARE (Alle Risico Elektronica)

De alle risico elektronica is een belangrijke aanvulling van uw brandverzekering!

In een standaard brandverzekering kan u de materiële schade aan uw elektrisch en elektronisch materieel vaak onvoldoende uitgebreid verzekeren.

 

Welk materieel kan u opnemen in deze polis?

 • Bureaumaterieel zoals computers, laptops, kopieermachine, projectoren…

 • telefoon- en alarmcentrales

 • medisch materieel

 • datarecovery en software

 

We halen het kapitaal uit uw brandverzekering, maken de juiste inventaris van uw materieel en nemen het op in de ARE-verzekering.

 

De beste oplossing van uw elektrisch en elektronisch materieel!

Alles is verzekerd behalve wat specifiek uitgesloten wordt. Diefstal is automatisch opgenomen en de vrijstellingen zijn lager dan die in uw standaard brandpolis.

Machinebreuk

Als uw machines plots beschadigd raken of uitvallen, dan stopt de productie en verliest u geld. Het komt er dan op aan om snel te reageren. De optionele waarborg Machinebreuk zorgt er dan ook voor dat de kosten voor de herstelling van de machine (of de vervanging ervan) snel worden vergoed.

De machinebreukverzekering verzekert alle machines die op uw bedrijfsterrein of werf aanwezig zijn:

 • Vaste productiemachines

 • Technische installaties (vb. lift, roltrap, klimaatregeling)

 • Rollend materieel (vb. vorkheftrucks, mobiele compressoren, wielladers)

De verzekering vergoedt alle plotse en onvoorziene schade. De mogelijke schade kunnen we opdelen in vier groepen:

 • Schade veroorzaakt door de mens: schade die het gevolg is van het gebruik van de machine door personeelsleden of derden (vb. bij onervarenheid of onvoorzichtigheid) en vandalisme

 • Schade ontstaan door externe factoren (vb. voorwerpen die op de machine vallen) maar ook weersomstandigheden als wind en vorst

 • Schade ontstaan door interne factoren. Dat zijn enerzijds constructie- en montagefouten en anderzijds schade die ontstaat terwijl de machine in werking is (vb. door trillen, warmlopen en vastlopen)

 • Schade door elektriciteit (vb. kortsluiting)

 

Bedrijfsschade

Onlosmakelijk verbonden met de brandverzekering is de bedrijfsschadeverzekering. 

De brandverzekering vergoedt de verzekerde materiële schade, maar wat met de continuïteit van uw onderneming bij een zware brandschade?  

De verzekering wordt berekend op basis van uw omzet, vaste en variabele kosten. Naast de lopende vaste kosten, de kosten voor de verderzetting van uw activiteit, kan u ook de lonen van uw werknemers verzekeren. 

Kortom, deze waarborg zorgt dat uw onderneming kan blijven draaien en beperkt zo een eventueel omzetverlies. U zorgt dat u uw klanten kan blijven bedienen en u kan er zelfs voor zorgen dat uw personeel tewerkgesteld kan blijven. 

bexzchild.png
Contacteer ons voor een afspraak.

We komen graag langs om een plan op maat voor u op te stellen.

bottom of page